Teknik för lärare åk 4-6

7,5 hp

Det övergripande temat för kursen är ”små och stora tekniska system i staden”. Detta är ett sätt att kontextualisera den vardagsteknik som finns runt omkring oss samt att stimulera och inspirera eleverna att upptäcka och få en förståelse för tekniken omkring oss. Temat kan dessutom fungera som utgångspunkt för ett holistiskt perspektiv där samarbete över ämnesgränserna och mellan lärare är väsentligt. För kursdeltagarna har temat ett dubbelt syfte. Dels ger det dem djupare ämnesdidaktiska kunskaper och dels kunskaper om hur de kan arbeta med teknisk bildning på ett inspirerande och stimulerande sätt i den dagliga verksamheten. Under kursen ges tillfälle till samarbete och erfarenhetsutbyte för att stödja ett kollegialt lärande. Kursen ges på distans via en webbaserad studieplattform, där innehållet avhandlas i seminarie- och diskussionsform. Dessutom ingår tre obligatoriska träffar i Växjö omfattande totalt 5 dagar fördelade under terminen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M