Teknisk modellering - bärverksanalys

7,5 hp

Kursen ges i det första året av mastersprogrammet Hållbar konstruktionsteknik. Fackverk och ramar, uppbyggda av stång- och balkelement, analyseras i kursen, både med hjälp av handberäkningar och med hjälp av datorberäkningar, med syfte att ge en ingående förståelse för hur olika konstruktioner beter sig och för hur moderna metoder för strukturanalys fungerar. Instabilitet och geometrisk och materiell olinjäritet behandlas. Dessutom ingår analys av flödesproblem som t ex värmeledning. Det är en upplevelse att inse i hur hög grad samma analysmetoder kan användas för att hantera till synes helt olika typer av ingenjörsproblem.

Kursen omfattar följande moment:

• Repetition av matrisalgebra

• Härledningar av differentialekvationer för stång- och balkverkan samt endimensionell värmeledning

• Analys av system av elastiska fjädrar, fackverk och ramverk med matrisformulerad förskjutningsmetod –

• Analys av problem inom värmeledning, rörströmning, diffusion och elektriska kretsar med matrisformulerad förskjutningsmetod

• Analys av konstruktioner med avseende på instabilitetsfenomen

• Analys av olinjärt beteende i konstruktioner pga ickelinjära materialsamband

• Analys av balkar vilande på fjädrande bädd

• Analys av strukturer där symmetrier, bivillkor och statisk kondensering utnyttjas i lösningen

• Träning i att använda dator och avancerade beräkningsprogram för att utföra analyser enligt ovan.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M