Tidningar på hög

Teman i engelsk språkvetenskap

15 hp

Temakursen Förändring och variation i dagens engelska diskuterar det engelska språkets föränderliga natur. Du får lära dig om hur ordförrådet, fraserna och grammatiken ser ut i olika varianter av engelska och hur de förändras i nutid. Du får lära dig att använda korpusar, moderna textdatabaser, för att självständigt kunna studera det engelska språket. Du kommer att upptäcka att det engelska språket är ännu rikare än du tidigare trott. Delkursen anknyter till en rik korpuslingvistisk forskningstradition vid Linnéuniversitetet.

Temakursen Diskursanalys tar upp olika modeller för diskursanalys och fokuserar speciellt på Internetdiskurs och datorförmedlad diskursanalys. Under kursens gång får du lära dig att självständigt samla Internetdata och analysera den med hjälp av metoden datorförmedlad diskursanalys. Du får också lära dig att självständigt och kritiskt granska, redogöra för och diskutera aktuella vetenskapliga artiklar inom forskningsområdet och koppla aktuella forskningsresultat till dina egna undersökningar.

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är en av Europas grönaste städer och här har du nära till natur, skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.