Teoretiska perspektiv på arkeologins och museernas digitalisering

7,5 hp

Kursen handlar om hur arkeologins kommunikation förändras och förskjuts utifrån den snabba digitalisering som har skett under senare år. Arkeologiämnets digitalisering studeras genom utgrävningspraktiker, dokumentationssätt, tolkning, forskning och kommunikation, delar av den arkeologiska praktiken som i allt högre grad är beroende av en fungerande digital infrastruktur från fält till förmedling. Genom seminarier och litteratur bearbetas kursens mål.

Efter avslutad kurs är du som student väl rustad att förstå och kommunicera kring hur digitaliseringen påverkar alla led av den arkeologisk praktiken, från fältarbete och dokumentation, via forskning och tolkning till kommunikation och förmedling genom exempelvis museer och olika digitala plattformar.

Du får även möjlighet att förstå och kritiskt värdera de digitala arkeologiska strategier och system som tillämpas i Sverige sett i relation till internationella exempel. Genom dialog och diskussion med lärare och medstudenter på kursen lär du dig att förstå och kritiskt värdera de processer och strukturer som formar arkeologiämnets digitalisering.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.