Teoretiska perspektiv på arkeologins och museernas digitalisering

7,5 hp

Kursen handlar om hur arkeologins kommunikation förändras och förskjuts utifrån den snabba digitalisering som har skett under senare år. Arkeologiämnets digitalisering studeras genom utgrävningspraktiker, dokumentationssätt, tolkning, forskning och kommunikation, delar av den arkeologiska praktiken som i allt högre grad är beroende av en fungerande digital infrastruktur från fält till förmedling. Genom seminarier och litteratur bearbetas kursens mål.

Efter avslutad kurs är du som student väl rustad att förstå och kommunicera kring hur digitaliseringen påverkar alla led av den arkeologisk praktiken, från fältarbete och dokumentation, via forskning och tolkning till kommunikation och förmedling genom exempelvis museer och olika digitala plattformar.

Du får även möjlighet att förstå och kritiskt värdera de digitala arkeologiska strategier och system som tillämpas i Sverige sett i relation till internationella exempel. Genom dialog och diskussion med lärare och medstudenter på kursen lär du dig att förstå och kritiskt värdera de processer och strukturer som formar arkeologiämnets digitalisering.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar