Responsive header image

Terminologi i teori och praktik

15 hp

Behovet av språkexperter med kunskaper i terminologi är stort, både i offentliga verksamheter och i näringslivet. Pa° alla områden där entydig och effektiv kommunikation står i fokus är en förståelse för terminologins grundläggande principer och metoder viktiga. I kursen Terminologi i teori och praktik förmedlas terminologins grunder, men också det rent praktiska terminologiarbetet – hur strukturerar man bäst det terminologiska arbetet, och hur kan man jobba med det ur ett enspråkigt eller flerspråkigt perspektiv?

I kursen utvecklar studenterna grundläggande kunskaper om fackspråk, terminologilära och begreppsanalys. De studerande tillämpar begreppsanalytiska kunskaper i praktiskt orienterade exempel på terminologiskt arbete. Kursen ger också orientering om aktuell forskning om terminologi ur både ett nordiskt och internationellt perspektiv. Kursen är indelad i tre moment om vardera 5 hp: 1) fackspråkliga och terminologiska grunder, 2) praktiskt terminologiarbete och 3) terminologi inom olika fackspråkliga områden (t.ex. medicin, teknik, ekonomi och juridik) och kontexter (t.ex. översättning, tolkning och modellering).

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.