Terrorism - ett multidisciplinärt perspektiv

7,5 hp

Kursen ger en förståelse för terrorismens natur, ursprung och manifestationer i modern tid. Olika strategier för hantering av terrorism jämförs och utvärderas utifrån historiska exempel och deras troliga konsekvenser baserade på teoretiska förutsägelser som görs från olika discipliner. Även konsekvenserna för säkerheten och andra psykologiska reaktioner på terroristattacker, speciellt attacken 11 september mot World Trade Center och Pentagon, kommer att diskuteras i kursen. Följande ämnen kommer att diskuteras:

• Definition av terrorism: det folkrättsliga perspektivet.

• Rötterna till terrorism: det historiska och det psykologiska perspektivet.

• Rötterna till terrorism: det internationella ekonomiska och juridiska perspektivet.

• Reaktioner och konsekvenser: det internationella krishanteringsperspektivet.

• Reaktioner och konsekvenser: det psykologiska och sociologiska perspektivet.

• Reaktioner och konsekvenser: medierna och kommunikaionsperspektivet.

• Slutsatser: säkerhet: vad har förändrats? Makt: dess grund och förskjutning. Avslutande paneldiskussion, grupparbete och allmän diskussion.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken