Tillämpade affärsmodeller för Supply Chain Management i Excel

7,5 hp

Som framtida ekonom är kunskaper i Excel ett måste. Sammanställningar av anställningsannonser för ekonomer visar att kunskaper i Excel är den enskild mest efterfrågade meriten. Detta innebär att goda Excelkunskaper är helt avgörande för dina framtida karriärmöjligheter.

I denna kurs får du inte bara avancerade kunskaper i Excel utan också Excelkunskaper med applikation inom företagsekonomi. Dessa kunskaper innebär att du kan börja skapa värde för din arbetsgivare från dag ett. Avklarad kurs innebär ett lyft för ditt CV.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans