Träindustriell maskinteknik

7,5 hp

Kursen syftar till att ge studenten grundläggande förståelse och kunskaper om skärande bearbetning och de maskinsystem som i första hand används inom sågverks- och trämanufakturindustrin. Studenten ska vidare lära sig göra kritiska bedömningar, såväl ekonomiska, kvalitetsmässiga som miljömässiga, om lämpligt val av bearbetningsmetod för specifika tillämpningar. Kursen utgör en bas för vidare studier inom produktion och produktionsmetoder för träindustrin.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar