Typografi och digital publicering i Adobe Indesign

7,5 hp

Efter genomgången kurs förväntas studenten ha utvecklat en förmåga att självständigt kunna tillämpa komposition och typografi som ett visuellt och kommunikativt uttryck. Det praktiska arbetet med layout och typografi sker främst i programmet Adobe Indesign. Studenten ska kunna reflektera över relationen mellan grafiska element och typografi i olika kontexter. Kursen ges på engelska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar