Färgpennor tysk språklära

Tysk språklära

7,5 hp

Kursen ger dig djupare teoretiska insikter i det tyska språkets struktur samt säker språkbehandling i tal och skrift. De två delkurser som ingår är grammatik och översättning.

Delkursen i grammatik behandlar det tyska språkets struktur och beskriver utvecklingstendenser i modern tyska. Språkvetenskapliga frågeställningar diskuteras och kursen ger en introduktion i olika språkvetenskapliga teorier.

Delkursen i översättning innehåller övningar i att översätta avancerade texter till tyska. Övningarna tar upp tyskans morfologi och syntax, fraseologi och vokabulär. Delkursen bygger på de kunskaper som inhämtats i kurser på lägre nivåer.

Bra att veta om kursen
I kursen ingår ett antal obligatoriska seminarier, där litteratur och litteraturteori diskuteras. Studenten kan delta i seminarierna via videolänk.

Kursen examineras muntligt. Studenten kan göra sin examination via videolänk.

Kursplanen: Du hittar kurslitteratur och en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.