Färgpennor tysk språklära

Tysk språklära

7,5 hp

Kursen ger dig djupare teoretiska insikter i det tyska språkets struktur samt säker språkbehandling i tal och skrift. De två delkurser som ingår är grammatik och översättning.

Delkursen i grammatik behandlar det tyska språkets struktur och beskriver utvecklingstendenser i modern tyska. Språkvetenskapliga frågeställningar diskuteras och kursen ger en introduktion i olika språkvetenskapliga teorier.

Delkursen i översättning innehåller övningar i att översätta avancerade texter till tyska. Övningarna tar upp tyskans morfologi och syntax, fraseologi och vokabulär. Delkursen bygger på de kunskaper som inhämtats i kurser på lägre nivåer.

Bra att veta om kursen

• Kursen är en campuskurs med obligatoriska föreläsningar, seminarier och tid för självstudier.

• Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).

• Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Warum Deutsch an der Linné-Universität studieren?

• Moderner Sprachunterricht, in kleinen Gruppen und in einem Sprachlabor.

• Internationale Kontakte, triff Austauschstudierende, nimm an Studienreisen teil, studiere ein Auslandssemester.

• Aktuelle Forschung im Unterricht, unsere Lehrer sind Spezialisten in ihrem Fachgebiet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M