Tyska kurs skriva student

Tyska, allmän kurs (ej kandidatkurs)

30 hp

Kursen är för dig som vill fördjupa sig i tyska språkets muntliga och skriftliga behandling, samt förvärva vidgade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Kursen kan ej ingå i en kandidat- eller magisterexamen med tyska som huvudämne, då det självständiga arbetet endast omfattar 7,5 högskolepoäng. Förkunskapskrav: Studier i tyska 1-60 hp på högskolenivå

Kursen är en campuskurs som består av fyra delkurser:
Delkurs 1: Grammatik och översättning, 7,5 hp, behandlar det tyska språkets struktur och utvecklingstendenser i modern tyska. I kursen ingår övningar att översätta avancerade texter till tyska.

Delkurs 2: Litteraturkurs, 7,5 hp – ägnas åt studier av ett antal skönlitterära verk från upplysningen till modern tid. I kursen ingår en introduktion till litteraturvetenskaplig terminologi och metod.

Delkurs 3: Valbar läskurs, 7,5 hp, där du kan fördjupa dig i ett antal skönlitterära verk, för mer information se kursplanen.

Delkurs 4: Självständigt arbete, 7,5 hp. Du lär dig att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, söka litteratur och skriva ett självständigt arbete på tyska som inte är så omfattande som en kandidatuppsats. Ämnet för specialarbetet kan vara språk- eller litteraturvetenskapligt.

Bra att veta om kursen:
• Kursen är en campuskurs med obligatoriska föreläsningar, seminarier och tid för självstudier.
• Du förväntas kunna skriva din uppsats självständigt. Din handledare guidar dig genom processen.
• Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).
• Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Warum Deutsch an der Linné-Universität studieren?
• Moderner Sprachunterricht, in kleinen Gruppen und in einem Sprachlabor.
• Internationale Kontakte, triff Austauschstudierende, nimm an Studienreisen teil, studiere ein Auslandssemester.
• Aktuelle Forschung im Unterricht, unsere Lehrer sind Spezialisten in ihrem Fachgebiet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M