Responsive header image

Tyska (distans), 31–45

15 hp

Har studierna i tyska på universitetsnivå gett dig mersmak? Ta dina kunskaper i tyska och tysk litteratur och kultur till nästa nivå med denna distanskurs.

Tyska (distans), 31-45 hp, innebär andra terminens studier i tyska på universitetsnivå. Kursen ges på halvfart och webbaserad distans, vilket innebär stor flexibilitet vad gäller studieort. I en delkurs fördjupas grammatiska grundkunskaper från tidigare studier och skriftlig kommunikation. I en annan delkurs läser och diskuterar du som student litterära klassiker ur den tyskspråkiga litteraturen och får en överblick över den tyskspråkiga litteraturens historia. Delkurserna går parallellt över hela terminen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans