Tyska (distans), fortsättningskurs II

15 hp

Har studierna i tyska på universitetsnivå gett dig mersmak? Då kan du ta dina kunskaper i tyska till nästa nivå med denna distanskurs.

Tyska (distans) innebär andra terminens studier i tyska på universitetsnivå. Kursen ges på halvfart och webbaserad distans, vilket innebär stor flexibilitet vad gäller studieort. I delkurs ett lär du dig mer om det tyska språkets rötter och utveckling. Delkurs två förbereder för skrivandet av en vetenskaplig uppsats. Du kommer att lära dig mer om hur man formulerar en frågeställning, disponerar en uppsats, arbetar med facklitteratur och källhantering. I den tredje delkursen fördjupar du dina kunskaper om de tyskspråkiga samhällen, deras plats i Europa och roll i den Europeiska Unionen. Delkurserna går parallellt över hela terminen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar