Studenter Tyska

Tyska för arbetslivet - muntlig och interkulturell kommunikation

7,5 hp

Kursen riktar sig till dig som behöver kommunicera muntligt på tyska i arbetsrelaterade situationer. I kursen tränar du på jobbintervjuer, samtal med kunder på telefon och vid besök och olika former av presentationer. Undervisningen består av webbaserade föreläsningar, webbseminarier och diskussionsövningar.


Bra att veta om kursen

  • Kurserna går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Utrustning: För deltagande i kursen behövs en nyare dator (högst 4 år), headset (helst med USB-anslutning, webbkamera, samt stabil internetuppkoppling.
  • Examination: Examinationen sker genom webbmöte. För att genomföra den behöver du tillgång till webbkamera, så att du kan identifiera dig. Flera tider erbjuds för examination, så att det inte skall krocka med andra åtaganden. För att fullfölja kursen skall du utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska uppgifter under terminens gång.
  • Virtuella möten: Kursen innefattar ett antal virtuella möten på sen eftermiddag/kväll, med tillfälle att ställa frågor och diskutera. Mötena är inte obligatoriska.
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart.
  • Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar på hemsidan

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar