Skriva studenter händer böcker tyska

Tyska för arbetslivet - skriftlig kommunikation

7,5 hp

Kursen ska ge grundläggande praktisk och skriftlig språkfärdighet. Du ska förbättra din språkliga kompetens och kunna kommunicera skriftligt på ett någorlunda korrekt sätt.

Bra att veta om kursen

  • Kursen går helt på distans, utan fysiska möten. Även examinationen sker på distans.
  • Utrustning: För deltagande i kursen behövs en nyare dator (högst 4 år), headset (helst med USB-anslutning), webbkamera, samt stabil internetuppkoppling. För att delta i kursen krävs också att du har Office-paketet.
  • Examination: För den skriftliga examinationen kommer ni att behöva tillgång till webbkamera, så att ni kan identifiera er. För att fullfölja kursen skall ni utöver den slutliga examinationen även göra ett antal obligatoriska skriftliga uppgifter under terminens gång.
  • Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material ni kan använda för fördjupning, och inte något ni förväntas köpa).
  •  Kursplanen: Ni hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar