Responsive header image

Tyska för lärare i gymnasieskolan, 90 hp (1-90 hp). Ingår i Lärarlyftet

90 hp

Kursen på 1-90 hp ger gedigna kunskaper i tyska samt ämnesdidaktiska kunskaper i språkundervisningens teori och praktik. Dessa kunskaper hjälper dig som lärare i tyska att engagera elever för det tyska språket och de tyskspråkiga ländernas kulturer.

Kursen består av 12 delkurser
Med de första fyra delkurserna fräschar upp dina språkkunskaper och kunskaper om tyskspråkiga samhällen och kulturer. Kurserna ger dig också en introduktion till språkdidaktiken, där inkludering, elevdelaktighet och motivationsarbete i klassrummet står i fokus.

Delkurs fem till nio syftar till att bygga på och fördjupa dina språkkunskaper. I didaktikkursen lär du dig mer om aktuella språkinlärningsteorier och bedömning av elevarbeten samt lektionsplanering och hur du använder dina inhämtade kunskaper i praktiska övningssekvenser.

Teori- och metodstudierna som ingår i delkurs tio och elva förbereder dig på den sista terminen, där du fördjupar dig vetenskapligt i en litteratur- eller språkdidaktisk frågeställning som du bearbetar i ett självständigt arbete på kandidatnivå.

Undervisningen bedrivs på distans i varierad form med föreläsningar, gruppövningar och självständigt arbete. I onlineseminarier deltar du i samtal om tyskans språkstruktur, om tyskspråkiga texter, kulturer och samhällssystem, och om språkundervisning. Din egen språkfärdighet tränar du genomgående under utbildningen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans