Tyska barn ritar

Tyska - inriktning mot undervisning och lärande I

30 hp

Vill du läsa tyska för att få behörighet att undervisa i skolan? Satsa på en kurs i tyska hos oss där du har nära kontakt med dina lärare. Kursen ger grundläggande praktisk muntlig och skriftlig språkfärdighet, kunskap om de tyskspråkiga ländernas nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden och om att undervisa ett främmande språk.
Kursen börjar med en genomgång av grundläggande delar av den tyska grammatiken i syfte att främja språklig säkerhet och korrekthet. Vissa delkurser fokuserar på specifika delar av språket, som uttal och intonation. Andra delkurser innebär en mer helhetlig användning av språket, där du får diskutera och analysera tyskspråkig litteratur på tyska och redogöra för de tyskspråkiga ländernas historia, geografi, politik och aktuella samhällsförhållanden. En av delkurserna, som ges på svenska, ger en introduktion till språkundervisning.

Kursen består av fyra delkurser:
Delkurs 1: Grammatik I, 7,5 hp
Delkurs 2: Litteraturstudier och muntlig kommunikation, 7,5 hp
Delkurs 3: Samhällskunskap och skriftliga övningar, 7,5 hp
Delkurs 4: Språkdidaktisk introduktion, 7,5 hp

Bra att veta om kursen

• Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.
• Inom kursen finns det schemalagda träffar.
• Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).


Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.