Tyska - inriktning mot undervisning och lärande II

30 hp

I denna kurs fördjupar du dina tidigare kunskaper i tyska. Kursen ger såväl muntliga som skriftliga språkfärdigheter i tyska samt kunskaper om de tyskspråkiga ländernas nutida kulturella, politiska och sociala förhållanden. I profilkursen förbereds den studerande för verksamhet som lärare i tyska på grundskola eller gymnasium.

I kursen får du lära dig att identifiera och analysera aspekter av lärarprofessionen i förhållande till ämnet och ämnets didaktik, diskutera, analysera, samt göra ämnesdidaktiska ställningstaganden. Du får formulera didaktiska frågeställningar och planera och utvärdera undervisningsuppgifter i enlighet med gällande styrdokument.

Kursen består av fem delkurser:
Delkurs 1. Grammatik och skriftlig produktion, 7,5 hp
Delkurs 2. Tyskspråkig litteratur med muntlig kommunikation, 7,5 hp
Delkurs 3: Tysk språkhistoria, 3,5 hp
Delkurs 4: Vetenskapligt skrivande, 4 hp
Delkurs 5: Didaktik II, 7,5 hp

Bra att veta om kursen

• Kursen är en campuskurs med obligatoriska föreläsningar, seminarier och tid för självstudier.

• Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).

• Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Warum Deutsch an der Linné-Universität studieren?

• Moderner Sprachunterricht, in kleinen Gruppen und in einem Sprachlabor.

• Internationale Kontakte, triff Austauschstudierende, nimm an Studienreisen teil, studiere ein Auslandssemester.

• Aktuelle Forschung im Unterricht, unsere Lehrer sind Spezialisten in ihrem Fachgebiet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M