Tyska böcker

Tyska, kandidatkurs

30 hp

Vill du utveckla din tyska till den grad att du självständigt kan skriva en kandidatuppsats?
Kursen ger dig ökad säkerhet i tyska språkets muntliga och skriftliga behandling, samt vidgade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Studier i tyska 1-60 hp på högskolenivå

Kursen består av tre delkurser:
Delkurs I: Grammatik och översättning, 7,5 hp – ger en introduktion i språkvetenskapliga teorier som du sedan skulle kunna tillämpa i din kandidatuppsats. Därutöver behandlar delkursen det tyska språkets struktur och beskriver utvecklingstendenser i modern tyska. I kursen ingår övningar att översätta avancerade texter till tyska.

Delkurs II: Litteraturkurs, 7,5 hp – ägnas åt studier av ett antal skönlitterära verk från upplysningen till modern tid. I kursen ingår en introduktion till litteraturvetenskaplig terminologi och metod.

Delkurs III: Kandidatuppsatskurs, 15 hp – i den här delkursen lär du dig att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, söka litteratur inom ämnesområdet och skriva ett självständigt arbete på tyska. Ämnet för det självständiga arbetet kan vara språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt orienterat.

Bra att veta om kursen:
Kursen har obligatoriska föreläsningar, seminarier och tid för självstudier.
I delkurs III ingår tre obligatoriska seminarier under hösten plus ett oppositionsseminarium i slutet av terminen. Resterande arbetsträffar bestäms i samråd med handledaren.
Du förväntas skriva din kandidatuppsats självständigt. Din handledare guidar dig genom processen.
Kursplanen: Du hittar kurslitteraturen och en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.
Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.