Tyska böcker

Tyska, kandidatkurs

30 hp

Vill du utveckla din tyska till den grad att du självständigt kan skriva en kandidatuppsats?
Kursen ger dig ökad säkerhet i tyska språkets muntliga och skriftliga behandling, samt vidgade kunskaper om de tyskspråkiga ländernas litteratur, kultur och samhällsförhållanden. Förkunskapskrav: Studier i tyska 1-60 hp på högskolenivå

Kursen består av tre delkurser:
Delkurs I: Grammatik och översättning, 7,5 hp – ger en introduktion i språkvetenskapliga teorier som du sedan skulle kunna tillämpa i din kandidatuppsats. Därutöver behandlar delkursen det tyska språkets struktur och beskriver utvecklingstendenser i modern tyska. I kursen ingår övningar att översätta avancerade texter till tyska.

Delkurs II: Litteraturkurs, 7,5 hp – ägnas åt studier av ett antal skönlitterära verk från upplysningen till modern tid. I kursen ingår en introduktion till litteraturvetenskaplig terminologi och metod.

Delkurs III: Kandidatuppsatskurs, 15 hp – i den här delkursen lär du dig att självständigt formulera ett vetenskapligt problem, söka litteratur inom ämnesområdet och skriva ett självständigt arbete på tyska. Ämnet för det självständiga arbetet kan vara språkvetenskapligt, samhällsvetenskapligt eller litteraturvetenskapligt orienterat.

Bra att veta om kursen:
• Kursen är en campuskurs med obligatoriska föreläsningar, seminarier och tid för självstudier.
• I delkurs III ingår tre obligatoriska seminarier under hösten plus ett oppositionsseminarium i slutet av terminen. Resterande arbetsträffar bestäms i samråd med handledaren.
• Du förväntas skriva din kandidatuppsats självständigt. Din handledare guidar dig genom processen.
• Kurslitteratur: Tänk på att köpa den obligatoriska kurslitteraturen innan kursstart (referenslitteraturen är material du kan använda för fördjupning, och inte något du förväntas köpa).
• Kursplanen: Du hittar en mer detaljerad beskrivning av kursinnehållet i kursplanen som du hittar här på hemsidan.

Warum Deutsch an der Linné-Universität studieren?
• Moderner Sprachunterricht, in kleinen Gruppen und in einem Sprachlabor.
• Internationale Kontakte, triff Austauschstudierende, nimm an Studienreisen teil, studiere ein Auslandssemester.
• Aktuelle Forschung im Unterricht, unsere Lehrer sind Spezialisten in ihrem Fachgebiet.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M