Röd stuga vid en sjö

Tyska perspektiv på svensk litteratur

7,5 hp

Schwedische Literatur aus deutscher Perspektive

Schweden ist seit langem ein populäres Reiseziel. Nicht zuletzt haben die Kinderbücher von Astrid Lindgren dazu beigetragen, das Schwedenbild im Ausland zu prägen. Aber was weiß man eigentlich über die schwedische Literatur, Musik, Kunst und Geschichte? Oft ist es nicht so viel. In diesem Kursus lesen wir eine Auswahl von Romanen aus dem 20. Jahrhundert, sowohl klassische Nobelpreisträger als auch die Werke der jüngeren, populären Schriftsteller. Kunst und Musik werden im historischen Zusammenhang beleuchtet. Die Unterrichtssprache ist deutsch.

Sverige har länge varit ett spännande och efterlängtat resmål för människor i andra länder. Inte minst Astrid Lindgrens barnböcker har bidragit till Sverigebilden. Men vad vet man egentligen om svensk litteratur, musik, måleri och historia? Ofta inte så mycket. I kursen läses ett urval av svenska romaner från 1900 och framåt i tyska översättningar, såväl svenska nobelpristagare i litteratur som moderna populära författare. Även konst och musik belyses i sitt historiska sammanhang.

Undervisningsspråket är tyska.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar