Studenten

Tyskspråkig interkulturell litteratur

7,5 hp

Har du läst 1-90 hp, tre terminer tyska? Längtar efter fördjupning? Här är en kurs på 7,5 hp!
Sedan 1950-talet har en omfattande arbetskrafts- och anhöriginvandring ägt rum i Tyskland, t ex från Italien, Grekland, Spanien och Turkiet. Av de närmare 3 miljoner turkar som lever i Tyskland idag, är nästan hälften födda i landet. Men under en lång tid har Tyskland också tagit emot andra migranter och flyktingar. I denna kurs läser vi böcker från författare som beskriver Tysklands kulturella egenheter utifrån de egna referensramarna. De är också ibland vittnesmål från en inte alltför lätt vardag i det nya landet. Vi läser författare från Irak, Turkiet, Tjeckien och Japan, samt tyska författare som skildrar afrikanska och ukrainska invandrares berättelser. Kursen fördjupas med artiklar om primärlitteraturen och forskning om migration som fenomen.
Intresserad? Kursen ges helt på distans och vi träffas per videomöte varannan eller var tredje vecka en eftermiddag i veckan för att diskutera den lästa litteraturen. Det enda du behöver skaffa är böckerna, ha en bra uppkoppling, en dator och ett headset. Vi arbetar via distansverktyget Zoom och lärplattformen MyMoodle. I kursplanen på hemsidan hittar du läslistan och övrig information om kursen.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.