Studenter runt ett bord med kurslitteratur och kaffekoppar på bordet

Tyskspråkig migrantlitteratur

7,5 hp

Har du läst 1-90 hp, tre terminer tyska? Längtar efter fördjupning? Här är en kurs på 7,5 hp!

Sedan 1960-talet har en omfattande arbetskrafts- och anhöriginvandring främst från Italien och Turkiet ägt rum i Tyskland. Av de närmare 3 miljoner turkar som lever i Tyskland är idag nästan hälften födda i landet. Berlin är den stad som har den största andelen turkar utanför Turkiet. I denna kurs läser vi böcker från författare som beskriver Tysklands kulturella egenheter utifrån de egna referensramarna. De rör sig mellan två kulturer och många gör det med underfundig humor och skarpsinniga analyser.

Intresserad? Kursen ges helt på distans och vi träffas per videomöte varannan eller var tredje vecka en eftermiddag i veckan för att diskutera den lästa litteraturen. Det enda du behöver skaffa är böckerna, ha en bra uppkoppling, en dator och ett headset. Vi arbetar via distansverktyget Zoom och lärplattformen MyMoodle. I kursplanen på hemsidan hittar du läslistan och övrig information om kursen.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans