Undervisning i specialidrott 2 – hållbar idrottslig prestationsutveckling

15 hp

Linnéuniversitetet erbjuder ett stort antal kurser i specialidrott. Kurserna riktar sig till personer som vill bli lärare i Specialidrott på gymnasiet eller till dem som redan undervisar i Specialidrott men inte har formell behörighet. Kurserna kan ge upp till 120 högskolepoäng. Dessutom kan ett flertal av kurserna vara intressant som fortbildningskurser/fördjupningar för aktiva idrottstränare. Kurserna ges på distans och är fristående vilket gör att du som student kan välja att läsa en eller flera kurser samtidigt.

Kursen 1IV570 Undervisning i specialidrott 2 – hållbar idrottslig prestationsutveckling, ges på halvfart under hela vårterminen. Den bygger på kursen 1IV569 Undervisning i specialidrott 1 och ger en fördjupning inom ämnet Specialidrott och är en lämplig andra kurs för den som vill uppnå behörighet i ämnet.
Under kursen behandlas teman som:
Specialidrottslärarens roll och kompetens
Olika modeller för lärande av idrottslig kunskap inom specialidrott
Planera, genomföra och utvärdera undervisning i specialidrott
Olika perspektiv på hållbar idrottslig prestationsutveckling
Idrottsgymnasiet som utvecklingsmiljö och specialidrottslärarens roll i utvecklingsmiljön
Planera, genomföra och utvärdera antagningsintervjuer av idrottsgymnasieelever

Kursen är helt webbaserad, vilket innebär att föreläsningar, filmer, handledning, individuella skriftliga studieuppgifter samt diskussioner med andra kursdeltagare sker via ett webbaserat kommunikationsverktyg. Dessutom erbjuds du möjlighet att träffa lärarna och andra studenter i frivilliga workshops. Detta göra att du kan anpassa studierna till din vardag och när det passar bäst att ta del av en föreläsning, göra dina inlägg etc.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.