Undervisningsbegreppet i förskolan

7,5 hp

Nu startar Linnéuniversitetet en kurs för förskollärare som vill utveckla och förstå hur undervisningsbegreppet kan sättas i relation till barns lärande i förskolan. Kursen ger 7.5 hp och ges på 25% distans. I kursen ges möjlighet att utgå ifrån egna erfarenheter av undervisning i förskolan och knyta dem till vetenskapligt och professionellt förhållningsätt. Alla träffar samt examinationer sker digitalt på sena eftermiddagar/kvällar vilket gör att det går utmärkt att kombinera med arbete i förskolan.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans