Ungdomsdystopin i teori and praktik

15 hp

Få av oss har väl missat Suzanne Collins Hungerspelen som kom 2008? Om du inte läst böckerna har du kanske sett filmerna. Collins serie blev mycket populär och banade väg för vad som kan beskrivas som en flodvåg av ungdomsdystopier. I den här kursen får du både lära dig mer om olika typer av dystopiska texter, deras historik och ungdomsdystopins förhållande till klassiska dystopiska texter som exempelvis Karin Boyes Kallocain. Du får verktyg för att analysera dystopiska texter utifrån olika perspektiv, och en inblick i den forskning som bedrivs om i synnerhet ungdomsdystopiska texter. Men kursen innehåller ytterligare ett viktigt perspektiv: Du får hjälp och tips på hur du kan arbeta med dystopier i en undervisnings- eller lärsituation.

agenda2030 symboler
Kursen är hållbarhetsmärkt
Denna kurs är hållbarhetsmärkt, vilket innebär att kursens mål och innehåll behandlar perspektiv på hållbar utveckling med utgångspunkt i ett eller flera mål i Agenda 2030. Delar av kurslitteratur, kursuppgifter och examination kopplar till Agenda 2030 och ger goda förutsättningar att, utifrån ett hållbarhetsperspektiv, problematisera och kritiskt reflektera kring ämne och profession.

Denna kurs behandlar främst mål 4,7,5 och 13 i Agenda 2030.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.