USA och Mellanöstern

7,5 hp

Mellanöstern har sedan länge varit ett betydelsefullt område i amerikansk utrikespolitik. I denna kurs tas USA:s relationer till Mellanöstern sedan andra världskriget upp. I kursen behandlas bakgrunden och orsaker till att USA idag är en central del av regionens politiska och ekonomiska liv. Viktiga delar av kursen är den amerikanska relationen till de arabisk-israeliska krigen samt Israel-Palestinakonflikten, arabisk nationalism, och händelseutvecklingen i Persiska viken. Dessutom behandlas amerikanska presidentdoktriner, betydelsen av oljeintressen och inflytande från specifika intressegrupper.

Kursansvarig berättar

Här presenteras kort de distanskurser om Mellanöstern som ges inom historieämnet. Det gäller under höstterminen 1HI406, Konflikt och krig i Mellanöstern, 7,5 hp och 1HI450, USA och Mellanöstern, 7,5 hp. Under vårterminen 2022 ges 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, 7,5 hp.

Dessa kurser är självstående och läses separat, men de är till viss del överlappande. I den första kursen, Konflikt och krig i Mellanöstern, tas konflikter och krig i regionen sedan första världskriget upp. I den andra kursen, USA och Mellanöstern, följs den amerikanska politiken i regionen sedan andra världskriget till Trumptiden. I den tredje kursen, 1HI455, Israel-Palestinakonflikten, fokuseras på de olika konflikter som har varit och är delar i vad som brukar betecknas som Palestinakonflikten.

Välkommen att läsa kurser om Mellanöstern. Samtliga kurser ges på distans och allt kursarbete sker på en lärplattform och det finns inga fysiska möten. Observera att den som vill läsa kurserna måste göra separata ansökningar, alltså en ansökan till varje kurs.

 

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans