USA och Mellanöstern

7,5 hp

Mellanöstern har sedan länge varit ett betydelsefullt område i amerikansk utrikespolitik. I denna kurs tas USA:s relationer till Mellanöstern sedan andra världskriget upp. I kursen behandlas bakgrunden och orsaker till att USA idag är en central del av regionens politiska och ekonomiska liv. Viktiga delar av kursen är den amerikanska relationen till de arabisk-israeliska krigen samt Israel-Palestinakonflikten, arabisk nationalism, och händelseutvecklingen i Persiska viken. Dessutom behandlas amerikanska presidentdoktriner, betydelsen av oljeintressen och inflytande från specifika intressegrupper.

OBS! Notera att kursen endast ges på distans.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar