Uthållig regional utveckling

7,5 hp

I den här kursen kommer du i kontakt med olika perspektiv och infallsvinklar på begreppet hållbar utveckling. Kursen syftar särskilt till att utifrån ett landsbygdsperspektiv ge dig kunskaper och verktyg för att systematiskt arbeta med ett mindre samhälles uthålliga utveckling. Utgångspunkterna för ditt lärande är de komplexa utmaningar som varje orts väg in i framtiden erbjuder och hur berättelsen om ortens ”rötter” i regionen kan ge stöd under den fortsatta resan. Dina studier kommer att kopplas till utvecklingen inom en specifik ort.

Jämte litteratur och undervisning är deltagarnas individuella livserfarenheter det som ger kursen sin måluppfyllelse. Under kursgenomförandet kommer du att möta olika metoder för kommunikation och utveckling.

Vi har lagt upp arbetet i tre steg; 1. Ortens berättelse, 2. Dagens situation och 3. Framtida riktningar.

I ortens berättelse söks rötterna och unika värden från gången tid. Det kan gälla kultur, skola eller arbetsliv.

I nästa steg kopplas ortens berättelse till dagens situation, inte minst den i arbetsliv och skola. Kopplingar, från det närmaste grannskapet (andra orter, kommunen etc.), till nationella och globala utvecklingstrender rörande hållbar utveckling blir en viktig del av kursen.

Det tredje steget rör framtida riktningar mot uthållig utveckling. De utmaningar som pekas ut kan finnas inom skolan och arbetslivet eller röra hur en återkommande regional dialog och utvecklingsstrategi formar framtiden.

Alla studenter träffas fyra gånger. Du kommer att träffa lärare med såväl teoretisk som praktisk kunskap. Under studierna kommer du att ha en mentor som hjälper dig, och den grupp du tillhör, med olika typer av frågeställningar. Det viktigaste mötet under kursen tror vi dock sker mellan kursdeltagarna när ni träffas och utbyter erfarenheter, detta sker i form av dialogseminarier. Mellan träffarna kommer du dels att arbeta självständigt och dels tillsammans med andra kursdeltagare i form av Student Quality Circles.

Du som söker tror vi finns i arbetslivet eller är student. Det viktiga är att du är intresserad av att lära mer om uthållig regional utveckling utgående från ett helhetsperspektiv. Vi ser gärna studenter med olika typ av erfarenheter av studier och arbetsliv.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken