Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design

7,5 hp

I denna kurs studerar vi uteslutande utomeuropeiska konst- och bildkulturer grundläggande utifrån dessa kulturers politiska och kulturella historia, men givetvis också medierat via samtidskonstens globala perspektiv. Detta sker genom ett begränsat, men fokuserat, urval av kulturer och epoker (som kan variera något från år till år), men som typiskt innehåller moment omkring äldre, eller förkolonial, afrikansk arkitektur och plastik, nyare, eller postkolonial, afrikansk konst, kinesisk konst, japansk konst och visuell kultur (typiskt manga), samt australiensisk aboriginal konst- och bildkultur.

Kursen syftar alltså till att ge ett teoretiskt och metodiskt fundament för att studera icke-västerländska artefakter generellt, men också visa på i hur hög grad icke-europeiska bildvärldar och bildkulturer har påverkat den globala samtidskonsten och fungerar på så sätt också som en fördjupningskurs för studier inom samtidskonst.

Kursen ges såväl på campus som på distans med inspelade föreläsningar. Vid distansstudier förbereder du dig genom att läsa kurslitteraturen och du kommunicerar med kursens lärare och dina medstudenter på nätet. Vid campusstudier diskuteras den lästa litteraturen på plats i seminarieform.

Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.