Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design

7,5 hp

I denna kurs studerar vi uteslutande utomeuropeiska konst- och bildkulturer grundläggande utifrån dessa kulturers politiska och kulturella historia, men givetvis också medierat via samtidskonstens globala perspektiv. Detta sker genom ett begränsat, men fokuserat, urval av kulturer och epoker (som kan variera något från år till år), men som typiskt innehåller moment omkring äldre, eller förkolonial, afrikansk arkitektur och plastik, nyare, eller postkolonial, afrikansk konst, kinesisk konst, japansk konst och visuell kultur (typiskt manga), samt australiensisk aboriginal konst- och bildkultur.

Kursen syftar alltså till att ge ett teoretiskt och metodiskt fundament för att studera icke-västerländska artefakter generellt, men också visa på i hur hög grad icke-europeiska bildvärldar och bildkulturer har påverkat den globala samtidskonsten och fungerar på så sätt också som en fördjupningskurs för studier inom samtidskonst.

Kursen ges såväl på campus som på distans med inspelade föreläsningar. Vid distansstudier förbereder du dig genom att läsa kurslitteraturen och du kommunicerar med kursens lärare och dina medstudenter på nätet. Vid campusstudier diskuteras den lästa litteraturen på plats i seminarieform.

Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans