Utomeuropeisk konst, bild, arkitektur och design

7,5 hp

I denna kurs studerar vi uteslutande utomeuropeiska konst- och bildkulturer grundläggande utifrån dessa kulturers politiska och kulturella historia, men givetvis också medierat via samtidskonstens globala perspektiv. Detta sker genom ett begränsat, men fokuserat, urval av kulturer och epoker (som kan variera något från år till år), men som typiskt innehåller moment omkring äldre, eller förkolonial, afrikansk arkitektur och plastik, nyare, eller postkolonial, afrikansk konst, kinesisk konst, japansk konst och visuell kultur (typiskt manga), samt australiensisk aboriginal konst- och bildkultur.

Kursen syftar alltså till att ge ett teoretiskt och metodiskt fundament för att studera icke-västerländska artefakter generellt, men också visa på i hur hög grad icke-europeiska bildvärldar och bildkulturer har påverkat den globala samtidskonsten och fungerar på så sätt också som en fördjupningskurs för studier inom samtidskonst.

Kursen ges såväl på campus som på distans med inspelade föreläsningar. Vid distansstudier förbereder du dig genom att läsa kurslitteraturen och du kommunicerar med kursens lärare och dina medstudenter på nätet. Vid campusstudier diskuteras den lästa litteraturen på plats i seminarieform.

Kursen kan ingå i en högskole- eller filosofie kandidatexamen med konst- och bildvetenskap som huvudämne eller biämne.

Vill du veta mer om vad det innebär att studera konst- och bildvetenskap vid Linnéuniversitetet och vilka kurser och program du kan välja mellan? Genom att läsa fristående kurser kan du bygga ihop din egen examen. Läs mer om allt detta på vår ämnessida för konst- och bildvetenskap.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M