Utredning, bedömning och utveckling

15 hp

Kursen är en del av vårt magister- och masterprogram i pedagogik. Ur ett pedagogiskt perspektiv behandlas frågor som rör förhållandet mellan utvärdering (utredning och bedömning) och utveckling av individer eller organisationer. Skilda synsätt och tillvägagångssätt diskuteras i förhållande till egna och andra verksamhetsområden med avsikten att du efter genomgången kurs ska ha en fördjupad och vidgad insikt i förhållandet mellan utredning, bedömning och utveckling.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken