Utredning, bedömning och utveckling

15 hp

Kursen är en del av vårt magister- och masterprogram i pedagogik. Ur ett pedagogiskt perspektiv behandlas frågor som rör förhållandet mellan utvärdering (utredning och bedömning) och utveckling av individer eller organisationer. Skilda synsätt och tillvägagångssätt diskuteras i förhållande till egna och andra verksamhetsområden med avsikten att du efter genomgången kurs ska ha en fördjupad och vidgad insikt i förhållandet mellan utredning, bedömning och utveckling.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M