Utvalda problem inom kompilatorkonstruktion

7,5 hp

Kursen ger fördjupad kunskap om kompilering och optimering av program. Dessutom diskuteras grundläggande programanalys- och transformationstekniker ej enbart tillämpbara inom kompilatorområdet utan även vid reverse engineering och vidmakthållande av programvara.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken