Utvärdering av ekonomisk politik med stora data

15 hp

Kursen är indelad i två delar. Den första delen av kursen handlar om hur ekonomiska och statistiska verktyg kan användas för att utvärdera ekonomisk politik. Detta inkluderar diskussioner kring marknadsmisslyckanden och behovet av statliga interventioner samt empiriska metoder för policyutvärdering. De olika aspekterna illustreras med hjälp av praktiska exempel från forskning som utvärderar ekonomisk politik inom olika områden (t.ex. hälsa, utbildning, rättsväsende, miljö och familjepolitik). Den andra delen av kursen fokuserar på hur stora data kan användas för att utvärdera ekonomisk politik. Det inkluderar beräkningsmässiga aspekter, datainsamling och mätfel. På föreläsningarna illustreras detta genom att diskutera olika forskningsstudier som använder stora data för att utvärdera ekonomisk politik.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.