Utveckling av yrkeskunnande - dialog, reflektion och mentorskap

7,5 hp

I kursen Utveckling av Yrkeskunnande - Dialog, Reflektion och Mentorskap bygger vi på de erfarenheter som du vunnit hela livet och inte minst under din yrkesutövning.

På arbetsplatsen och i andra sociala kontakter fungerar vi ofta som mentorer– i uttalade roller eller kanske utan att vi tänker på det. I dessa och andra roller arbetar vi med olika former av kommunikation. Det är just denna faktor som pekas ut som den mest väsentliga för väl fungerande arbetsplatser.

I kursen vill vi ge dig kunskap om kommunikation i dialogform. I anslutning till dialogen vill vi visa hur reflektion över dina erfarenheter kan ha betydelse för såväl din personliga utveckling som för olika typer av arbetslag.

Vårt mål med kursen är att ge kunskap om och verktyg för att bygga framtida förtroendefulla relationer genom dialog. Detta leder oss till att arbeta med

• ”arenor” för dialog

• spelregler för dialogen

• insikter om värdet av din erfarenhetsbaserade kunskap (kallas ibland praktiskt kunskap) och hur den står i relation till teoretisk kunskap

• att hitta och arbeta med uttryck för hur praktisk kunskap kan gestaltas

De viktigaste mötena under vår kurs genomförs inom ramen för den s.k. Dialogseminariemetoden. Metoden utvecklades under 1990-talet i samarbete mellan Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) och Kungliga Dramatiska Teatern. Vi som arbetar med kursen har arbetat efter Dialogseminariemetoden sedan 2009.

Du som söker till kursen tror vi finns i arbetslivet eller är student. Du är kanske lärare, arbetar i arbetsledande position eller arbetar på olika sätt med mentorskap och coaching. Det viktigaste är dock att du ser dialogen med andra människor som en central del i din yrkesutövning. Vi ser gärna studenter med olika typer av erfarenheter av studier och arbetsliv.

Under dina studier kommer du att träffa lärare med såväl teoretisk som praktisk kunskap och framför allt övriga kursdeltagare och deras erfarenheter. Vi träffas tre gånger i Växjö. Varje träff innehåller dialogseminarier och teoretiska genomgångar. Mellan träffarna arbetar du med material till kommande träffar. Du kommer att ha en mentor som hjälper dig med handledning och andra typer av frågeställningar som rör dina studier.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken