Vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning

7,5 hp

Orsaken till den globala uppvärmningen kan förstås utifrån balansen mellan solens instrålning, jordens värmestrålning och absorptionen i atmosfären. Ökar vi halten av växthusgaser så ökar absorptionen i atmosfären och därmed temperaturen på jorden.
Vi ger en orienteringskurs om vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning.
Undervisningen sker på kvällstid med inspelning av föreläsningarna, så det är inget krav på närvaro. Kursen ger en överblick över vad den etablerade vetenskapen säger om den globala uppvärmningen och dess orsaker. Fokus ligger på den matematiska beskrivningen av dessa företeelser samt att ge exempel på vilka beräkningar som görs i klimatmodellerna.
Kursen ger bland annat svar på frågor som
Vad säger FNs klimatpanel IPCC om klimatförändringarna?
Vad är Keeling-kurvan? Var och hur mäter man koldioxidhalten i atmosfären och hur ser trenderna ut?
Vilka är växthusgaserna och varför absorberar dom värmestrålningen från jorden?
Koldioxid och metan är minoritetsgaser, endast ca 0.04 % (400 ppm) av luften består av koldioxid och ca 0.0002 % (2 ppm) av metan. Varför är det då så farligt om de ökar lite?
Varför är metan en "kraftigare" växthusgas än koldioxid?
Något om vågutbredning i atmosfären. Varför är himlen blå?
Något om värmestrålning och strålningstransport i atmosfären.
Hur beräknar man temperaturhöjningen på jorden när koldioxid- och metanhalterna ökar?
Kursen vänder sig till allmänheten och särskilt till dig som är intresserad av klimatfrågan, matematik och fysik.
Du kommer att få bygga en egen enkel matematisk "klimatmodell" och jämföra med vad experterna kommer fram till.
Kursen har engelsk kurslitteratur och innehåller en mängd referenser till internationell litteratur.

Mer om kursen

Exempel på en atmosfärsmodell
 
Videosekvensen ovan visar ett exempel på en atmosfärsmodell med en given temperaturprofil, blandningsförhållanden för 5 växthusgaser samt atmosfärstryck, mellan 0-65 km höjd.
Den undre plotten visar ett spektrum av den infraröda strålningsenergin (irradiansen) som lämnar jorden på olika höjd i atmosfären. Videosekvensen kan stegas uppåt eller nedåt för att studera hur de olika växthusgaserna påverkar den utstrålade energin i olika frekvensband och på olika höjd i atmosfären.
 
Målet med kursen är att förstå växthuseffekten genom att studera (och laborera med) denna atmosfärsmodell som är baserad på grundläggande matematiska och fysikaliska principer, och som i allt väsentligt motsvarar de modeller som IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change baserar sina slutsatser på.
 

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Växjö – studentstaden med ett levande campus

Strax söder om Växjö centrum ligger universitetets campus. I Växjö väljer många studenter att bo på campusområdet.

Här har du vänner, restauranger, föreläsningssalar, gym, mataffär, universitetsbiblioteket, friluftsområden och studentpubar, allt inom fem minuters gångavstånd. 

Du kan även bo i andra delar av Växjö och snabbt ta dig till universitetet med cykel eller buss. 

Med 90 000 invånare är Växjö en av Sveriges snabbast växande städer. Här finns en småländsk entreprenörsanda med många företag, bland annat inom IT-branschen – perfekt när du söker praktikplats eller jobb. Växjö är också en naturskön stad och här har du alltid nära till skog och vatten. 

Läs mer om våra studentstäder 

Studenter i hus M

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.