Vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning

7,5 hp

Orsaken till den globala uppvärmningen kan förstås utifrån balansen mellan solens instrålning, jordens värmestrålning och absorptionen i atmosfären. Ökar vi halten av växthusgaser så ökar absorptionen i atmosfären och därmed temperaturen på jorden.

Vi ger en orienteringskurs om vågutbredning i atmosfären, växthuseffekten och global uppvärmning.
Undervisningen sker på kvällstid med inspelning av föreläsningarna, så det är inget krav på närvaro. Kursen ger en överblick över vad den etablerade vetenskapen säger om den globala uppvärmningen och dess orsaker. Fokus ligger på den matematiska beskrivningen av dessa företeelser samt att ge exempel på vilka beräkningar som görs i klimatmodellerna.

Kursen ger bland annat svar på frågor som

• Vad säger FNs klimatpanel IPCC om klimatförändringarna?

• Vad är Keeling-kurvan? Var och hur mäter man koldioxidhalten i atmosfären och hur ser trenderna ut?

• Vilka är växthusgaserna och varför absorberar dom värmestrålningen från jorden?

• Koldioxid och metan är minoritetsgaser, endast ca 0.04 % (400 ppm) av luften består av koldioxid och ca 0.0002 % (2 ppm) av metan. Varför är det då så farligt om de ökar lite?

• Varför är metan en "kraftigare" växthusgas än koldioxid?

• Något om vågutbredning i atmosfären. Varför är himlen blå?

• Något om värmestrålning och strålningstransport i atmosfären.

• Hur beräknar man temperaturhöjningen på jorden när koldioxid- och metanhalterna ökar?

Kursen vänder sig till allmänheten och särskilt till dig som är intresserad av klimatfrågan, matematik och fysik.

Kursen har endast grundläggande behörighet som förkunskapskrav.

Du kommer att få bygga en egen enkel matematisk "klimatmodell" och jämföra med vad experterna kommer fram till.

Kursen har engelsk kurslitteratur och innehåller en mängd referenser till internationell litteratur.

Mer om kursen

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Studenter grupparbetar

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M