Val av material och tillverkningsmetoder

7,5 hp

Kursen ger en inblick i olika materials fysikaliska och andra egenskaper, tillverkningsmetoder för de olika materialen samt val av lämpligaste material för en produkts alla delar. Vidare behandlar kursen materialets påverkan på naturen och vise versa.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken