Våld ur ett livsloppsperspektiv

15 hp

Kursen våld ur ett livsloppsperspektiv intar ett brett perspektiv på våld och har som syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen av; våld, våldsrelationer, våldskontexter och våldets konsekvenser. Ett särskilt fokus riktas mot välfärdsstatens ansvar för att motverka och förebygga våld och tillhandahålla stöd och hjälp till såväl de som har utsatts för våld som de som utövar våld. Hur kan detta arbete göras på bästa sätt? Vad säger forskningen? Vilka erfarenheter och utmaningar lyfts fram från professionella? Aktuell kurs har som mål att skapa en mötesplats för forskning och praktik och bidra med fördjupad kunskap om våld.

Kursen riktar sig till studenter och professioner som arbetar med våldsfrågor eller som möter våldsutsatta och våldsutövare i sin verksamhet, t.ex. verksamma inom; socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola, migrationsverket och ideella organisationer.

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet. Fil. kand. i socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig utbildning.

Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och ges på halvfart. Kursen ges dagtid och kommer huvudsakligen att vara digital, men innefattar också fysiska träffar i Växjö. Kursen är fristående men ges även inom ramen för socionomprogrammet och masterprogram i socialt arbete.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.