Våld ur ett livsloppsperspektiv

15 hp

Kursen våld ur ett livsloppsperspektiv intar ett brett perspektiv på våld och har som syfte att fördjupa kunskapen och förståelsen av; våld, våldsrelationer, våldskontexter och våldets konsekvenser. Ett särskilt fokus riktas mot välfärdsstatens ansvar för att motverka och förebygga våld och tillhandahålla stöd och hjälp till såväl de som har utsatts för våld som de som utövar våld. Hur kan detta arbete göras på bästa sätt? Vad säger forskningen? Vilka erfarenheter och utmaningar lyfts fram från professionella? Aktuell kurs har som mål att skapa en mötesplats för forskning och praktik och bidra med fördjupad kunskap om våld.

Kursen riktar sig till studenter och professioner som arbetar med våldsfrågor eller som möter våldsutsatta och våldsutövare i sin verksamhet, t.ex. verksamma inom; socialtjänst, rättsväsende, hälso- och sjukvård, försäkringskassa, arbetsförmedling, skola, migrationsverket och ideella organisationer.

Grundläggande behörighet för studier på avancerad nivå samt särskild behörighet. Fil. kand. i socialt arbete eller motsvarande samhällsvetenskaplig/beteendevetenskaplig utbildning.

Kursen motsvarar 15 högskolepoäng och ges på halvfart. Kursen ges dagtid och kommer huvudsakligen att vara digital, men innefattar också fysiska träffar i Växjö. Kursen är fristående men ges även inom ramen för socionomprogrammet och masterprogram i socialt arbete.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.