Välfärdsstaten och socialpolitiken i Sverige

15 hp

Syftet med kursen är att utveckla en grundläggande förståelse av den svenska välfärdsstaten och den svenska socialpolitiken i ett historiskt och jämförande perspektiv. Kursen ger en introduktion till den historiska bakgrunden, den strukturella formen och de socioekonomiska resultaten av den svenska välfärdsstaten och av olika huvudområden av den svenska socialpolitiken. Ett annat tema gäller de nya utmaningarna och den aktuella utvecklingen i den svenska modellen och i vissa områden av den offentliga välfärden. Dessutom fokuserar kursen naturligtvis också på tvärnationella variationer i välfärdsstaten, och hur det svenska fallet kan karakteriseras i jämförelse med andra kapitalistiska industriländer. Förutom detta introducerar kursen också centrala begrepp och teoretiska ansatser inom välfärdsforskningen, inklusive jämförande typologier, som verktyg för systematiska beskrivningar och analyser.

Kursen samläses med nationella-, internationella- och utbytesstudenter.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M