Vampyrfiktion

7,5 hp

Kursen ligger på grundnivå i litteraturvetenskap. Den behandlar i första hand vampyren i litteratur och film men berör även konst, serietidningar, datorspel, webb och andra medieformer i vilka vampyrfiktion har en central funktion. Den studerande får en omfattande kunskap om vampyrfiktion inom litteratur och film och en grundläggande kunskap om vampyrfiktion i andra medier. Primär vikt läggs emellertid på kritisk analys av vampyrfiktion.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans