Världskulturer - begrepp och förmedling

30 hp

Kursen introducerar och problematiserar begreppet ”världskultur” såsom det används inom olika humanistiska ämnesområden, däribland litteratur, film och musik. Kursen inkluderar även teorier kring utställningsverksamhet och kuratoriell praktik.

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken