Vatten- och avloppssystem

7,5 hp

Kursen ger allmänna kunskaper inom anläggningsteknik och fördjupade kunskaper om både kommunala och lokala system för vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar. Tyngdpunkten i kursen är lagd på “transportsystemet”, det vill säga ledningar, pumpstationer, reservoarer, utjämningsmagasin. I mån av tid och efter kursdeltagarnas önskemål berörs även kommunala vatten- och reningsverk. Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om hur nödvändiga dimensioner på nämnda anordningar beräknas. En större projektuppgift utgör en central del i kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö – kontrasternas stad? Här finns bra restauranger, ett vinnande hockeylag och mysiga caféer där du kan få latten smaksatt med lingon. I Växjö är vacker natur alltid nära, staden omges av både sjö och skog. Studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och det aktiva studentlivet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i hus M