Vatten- och avloppssystem

7,5 hp

Kursen ger allmänna kunskaper inom anläggningsteknik och fördjupade kunskaper om både kommunala och lokala system för vattenförsörjnings- och avloppsanläggningar. Tyngdpunkten i kursen är lagd på “transportsystemet”, det vill säga ledningar, pumpstationer, reservoarer, utjämningsmagasin. I mån av tid och efter kursdeltagarnas önskemål berörs även kommunala vatten- och reningsverk. Syftet med kursen är att ge de studerande kunskap om hur nödvändiga dimensioner på nämnda anordningar beräknas. En större projektuppgift utgör en central del i kursen.

Växjö

Ungefär femton minuter med cykel från centrum ligger Linnéuniversitetets campus. Det är som ett eget litet samhälle med universitetet, studentbostäder och studentliv. Allt händer på campus – hos oss blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö och ett händelserikt studentliv.

Vad hittar du på upptäcktsfärd i Växjö? Det finns ett bra utbud av restauranger och mysiga caféer. Det finns en stor sjö mitt i staden, vacker natur finns alltid nära. Många studenter tycker om kombinationen av stadskärnan i Växjö och livet på campus. Här börjar drömmen om framtiden!

Studenter i parken