Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv

30 hp

Under den verksamhetsförlagda utbildningen provar du hur det praktiskt fungerar på en arbetsplats. Du arbetar hela terminen på en arbetsplats med anknytning till ditt huvudområde och lär dig om verksamhetens många delar. Du får möjlighet att lära dig och visa hur den egna kompetensen och utbildningens studieresultat kan användas praktiskt.

Du skriver ett projektarbete som du planerar och genomför i enlighet med de behov och önskemål som finns på arbetsplatsen. Arbetsplatsen väljer du själv, i samråd med kursansvarig och du kan läsa kursen var som helst i Sverige, och även utomlands.

Kursen läses antingen som sista termin inom Linnéuniversitetets utbildningsprogram Kulturarv i samtid och framtid eller som fristående kurs. Behörighetskrav är 90 högskolepoäng inom något av ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi, religionsvetenskap eller motsvarande. Du måste även ha avklarat ett godkänt examensarbete innan praktiken börjar.

I kursen ingår tre obligatoriska seminarier samt läsning av kurslitteratur och regelbundna inlämningar och examinering av korta skriftliga uppgifter som hjälper dig att lära dig mer om arbetsplatsen och dina egna möjliga karriärvägar.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader.

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.