Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv

30 hp

Under den verksamhetsförlagda utbildningen provar du hur det praktiskt fungerar på en arbetsplats. Du arbetar hela terminen på en arbetsplats med anknytning till ditt huvudområde och lär dig om verksamhetens många delar. Du får möjlighet att lära dig och visa hur den egna kompetensen och utbildningens studieresultat kan användas praktiskt.

Du skriver ett projektarbete som du planerar och genomför i enlighet med de behov och önskemål som finns på arbetsplatsen. Arbetsplatsen väljer du själv, i samråd med kursansvarig och du kan läsa kursen var som helst i Sverige, och även utomlands.

Kursen läses antingen som sista termin inom Linnéuniversitetets utbildningsprogram Kulturarv i samtid och framtid eller som fristående kurs. Behörighetskrav är 90 högskolepoäng inom något av ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi, religionsvetenskap eller motsvarande. Du måste även ha avklarat ett godkänt examensarbete innan praktiken börjar.

I kursen ingår tre obligatoriska seminarier samt läsning av kurslitteratur och regelbundna inlämningar och examinering av korta skriftliga uppgifter som hjälper dig att lära dig mer om arbetsplatsen och dina egna möjliga karriärvägar.

Kalmar

I Kalmar finns Linnéuniversitetet centralt i stadskärnan. Universitetskajen är helt nybyggd och ligger precis vid havet. Här blir du en del av en kreativ kunskapsmiljö.

Det är även i centrum som de flesta studenter bor. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter. Allt finns inom tio minuters cykelavstånd oavsett om du vill bada i havet, plugga, shoppa eller träna. Historiska byggnader och kullerstensgator ger staden charm. När solen lyser fylls området vid Kalmar slotts vallgrav av pluggande och solande studenter. Studentlivet har en självklar plats i Kalmar. Här börjar drömmen om framtiden!

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar