Verksamhetsförlagda studier med anknytning till kulturarv

30 hp

Under den verksamhetsförlagda utbildningen provar du hur det praktiskt fungerar på en arbetsplats. Du arbetar hela terminen på en arbetsplats med anknytning till ditt huvudområde och lär dig om verksamhetens många delar. Du får möjlighet att lära dig och visa hur den egna kompetensen och utbildningens studieresultat kan användas praktiskt.

Du skriver ett projektarbete som du planerar och genomför i enlighet med de behov och önskemål som finns på arbetsplatsen. Arbetsplatsen väljer du själv, i samråd med kursansvarig och du kan läsa kursen var som helst i Sverige, och även utomlands.

Kursen läses antingen som sista termin inom Linnéuniversitetets utbildningsprogram Kulturarv i samtid och framtid eller som fristående kurs. Behörighetskrav är 90 högskolepoäng inom något av ämnena arkeologi, historia, kulturgeografi, religionsvetenskap eller motsvarande. Du måste även ha avklarat ett godkänt examensarbete innan praktiken börjar.

I kursen ingår tre obligatoriska seminarier samt läsning av kurslitteratur och regelbundna inlämningar och examinering av korta skriftliga uppgifter som hjälper dig att lära dig mer om arbetsplatsen och dina egna möjliga karriärvägar.

Kalmar

Kalmar är en vacker stad med gamla anor, många mysiga kvarter och stor personlig charm. Området runt Kalmar Slott och Stadsparken är många studenters favorit.

Närheten till havet och Öland sätter sin prägel på staden med långa promenadstråk vid havet. I Kalmar är avstånden små och på fem-tio minuter når du det mesta – universitetet, havet, gymmet eller stadskärnan på Kvarnholmen. Många studenter bor i centrala Kalmar i närheten av universitetsbyggnaderna. Bra att veta är att Kalmar kommun har en bostadsgaranti för nya studenter.

Sjöfartshögskolan i Kalmar