Vetenskapsfilosofi och forskningsmetoder i MKV

15 hp

Kursen, som erbjuds både som en fristående och som en obligatorisk del inom masterprogrammet "Medier, demokrati och mänskliga rättigheter" (180 hp), är utformad för att fördjupa studenternas förståelse och expertis inom medie- och kommunikationsvetenskap, särskilt från samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Studenter kommer att förvärva avancerad kunskap om teoretiska perspektiv och forskningsmetodologier inom medie- och kommunikationsvetenskap, med betoning på betydelsen av vetenskaplig kommunikation och etiska forskningspraktiker. Läroplanen fokuserar på kritisk analys av metodologiska tillvägagångssätt, identifiering av problem och formulering av forskningsfrågor relevanta för medie- och kommunikationsvetenskap. Dessutom främjar den ett oberoende och kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion, med tonvikt på forskningens samhälleliga betydelse, särskilt med avseende på demokrati och mänskliga rättigheter.

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.