Vetenskapsfilosofi och forskningsmetoder i MKV

15 hp

Kursen, som erbjuds både som en fristående och som en obligatorisk del inom masterprogrammet "Medier, demokrati och mänskliga rättigheter" (180 hp), är utformad för att fördjupa studenternas förståelse och expertis inom medie- och kommunikationsvetenskap, särskilt från samhällsvetenskapliga och humanistiska perspektiv. Studenter kommer att förvärva avancerad kunskap om teoretiska perspektiv och forskningsmetodologier inom medie- och kommunikationsvetenskap, med betoning på betydelsen av vetenskaplig kommunikation och etiska forskningspraktiker. Läroplanen fokuserar på kritisk analys av metodologiska tillvägagångssätt, identifiering av problem och formulering av forskningsfrågor relevanta för medie- och kommunikationsvetenskap. Dessutom främjar den ett oberoende och kritiskt förhållningssätt till kunskapsproduktion, med tonvikt på forskningens samhälleliga betydelse, särskilt med avseende på demokrati och mänskliga rättigheter.

Kalmar – studentstaden vid havet

Mitt i Kalmar, precis vid havet, ligger universitetet i lokaler som invigdes 2021. I Kalmar är allt nära och du har cykelavstånd till universitetet var du än bor i staden.

För dig som ny student finns det en bostadsgaranti. Det betyder att du har rätt till ett studentboende inom två månader. Det är en av anledningarna till att Kalmar har utsetts till Årets studentstad 2023 av Sveriges förenade studentkårer. Kalmar får också priset för att staden erbjuder en förträfflig miljö för dig som student att leva och bo i. Staden arbetar också aktivt för att skapa möjligheter för att du ska kunna stanna och jobba här när du har pluggat klart. 

Kalmar kommun har runt 70 000 invånare. Här finns ett starkt näringsliv med många företag som är ledande inom grön näring, e-handel och e-hälsa, så det finns gott om möjligheter att knyta kontakter inför arbetslivet.

Kalmar har ett kulturhistoriskt centrum och har flera gånger korats till Sveriges sommarstad. Kanske på grund av alla soltimmar, stränder, och konserter. Dessutom är Öland bara en bro bort.

Läs mer om våra studentstäder

Hus Vita på universitetskajen i Kalmar

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.