Vetenskapsteori och forskningsetik

7,5 hp

Kursen innehåller en genomgång av vad som inom olika traditioner uppfattas som kunskap, vetenskap och vetenskaplig metod. Inledningsvis ges en introduktion till nutida teoribildningar inom vetenskapsteori och deras historiska utveckling. Olika vetenskapliga skolor, metodologiska tillvägagångssätt samt förhållandet mellan naturvetenskap och samhällsvetenskap presenteras, diskuteras och problematiseras.

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans