Virkeslära

7,5 hp

Kursen innehåller följande delar:

• Träslagskännedom

• Trädet, veden och fiberns byggnad och anatomiska egenskaper

• Vedens och fiberns kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaper

• Virkets lagring, hantering och beständighetsfrågor

• Virkets kvalitetssortering och mätning

• Trämekanisk förädling och virkets användning

• Massa- och pappersprocesserna

• Skivtillverkning och användning

Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.

Mer om kursen

Kursen ingår i Hållbart familjeskogsbruk, ett kurspaket om 90 hp som riktar sig till skogsägare och andra skogligt intresserade.
Läs mer om Hållbart familjeskogsbruk

Distans

Att studera på distans ger dig som student andra möjligheter än vad campusutbildning ger. Det innebär att du själv till viss del ska kunna planera dina studier både vad gäller tid och plats.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar, men den gemensamma nämnaren är att en stor del av studiearbetet sker på nätet. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en webbstudieplats med diskussionsforum, grupparbete, inspelade föreläsningar eller videomöten med hjälp av en webbkamera.

Student som pluggar på distans