Virkeslära

7,5 hp

Kursen innehåller följande delar:

• Träslagskännedom

• Trädet, veden och fiberns byggnad och anatomiska egenskaper

• Vedens och fiberns kemiska, fysikaliska och tekniska egenskaper

• Virkets lagring, hantering och beständighetsfrågor

• Virkets kvalitetssortering och mätning

• Trämekanisk förädling och virkets användning

• Massa- och pappersprocesserna

• Skivtillverkning och användning

Rekommenderad kurs inom ramen för Hållbart familjeskogsbruk.

Mer om kursen

Kursen ingår i Hållbart familjeskogsbruk, ett kurspaket om 90 hp som riktar sig till skogsägare och andra skogligt intresserade.
Läs mer om Hållbart familjeskogsbruk

Växjö

Som student i Växjö har du nära till allt - staden, skogen och sjöarna. Promenadstråket från campus runt Växjösjön når nästan ända in till centrum och är perfekt för löpning och promenader.

Många av studenterna bor på campusområdet medan andra väljer att bo i centrala Växjö. På campus är det alltid liv och rörelse. Under en dag rör sig många studenter mellan föreläsningssalar, bibliotek, restauranger, pubar och friluftsområden. Växjö är också känt för sitt musikliv. Varje vecka kan du se mer eller mindre kända band på någon av Växjös scener.

Studenter i parken