Visualisering av data

7,5 hp

Today, we live in a world where the advanced data storage and computing resources enable the production, processing, and storage of an exponentially growing volumes of data. Data have become ubiquitous and pervasive in almost all areas of human activity, i.e., business, finance, medicine, science, etc. Therefore, learning from data has become essential in research, administration, and business, etc. One way to learn from the data is through data visualization. Those with the skills to create engaging and effective data visualizations have the power to communicate detailed data insights and findings to the audiences of different backgrounds, leading to actionable insights for strategic decision-making. Data visualization also provides a concise and interactive way to present the unique and special attributes hidden in data. This course focuses on the application of different visualization methods. It consists of a number of projects, each designed to give students the skills and the ability to apply different visualization techniques. It also provides students with alternative ways of dealing with complex data structures that may not follow the standard data storage approaches. All the projects will be carried out using R programming software, but other software such as Python, SAS, STATA may also be used. This course will give to students a competitive edge in the job market.

Ekonomihögskolans distanskurser

Senast vid kursstart får du tillgång till lärplattformen där kursens upplägg och planering (inlämningar, examination och eventuella träffar) finns tillgängliga. Litteraturlista och obligatoriska moment för kursen anges i kursplanen.

För mer information om studier på distans:

Ekonomihögskolans distanskurser

Distans – plugga där du är

Kanske vill du plugga i fjällen, storstaden eller hemma nära familjen? Många av våra program och kurser går på distans.

Att studera på distans kan gå till på olika sätt, antingen helt utan fysiska sammankomster eller med ett fåtal träffar på campus eller vid något av våra lärcentra. Den gemensamma nämnaren är att en stor del av studierna sker digitalt. Du kommunicerar med läraren och andra studenter med hjälp av en lärplattform där det finns diskussionsforum, möjlighet till grupparbete, digitala möten och inspelade föreläsningar.

Fördelen med distansstudier är flexibiliteten, något som passar dig som vill ha stor frihet att bestämma när och var du vill studera. En del obligatoriska moment i din utbildning kan vara under kontorstid, även om de sker på distans.  

Läs mer om att studera på distans

Student som pluggar på distans

Bygg din egen examen

Visste du att du kan kombinera fristående kurser och designa en alldeles egen examen utifrån vad du själv är intresserad av? Ta vara på möjligheten och var kreativ med din egen framtid. Läs mer om hur du kan bygga din egen examen och bli unik på arbetsmarknaden.